Saturday, July 19, 2014

援交網站資料庫被黑客入侵,大量援交少女資料流出

援交網站資料庫被黑客入侵,大量援交少女資料流出


近日全港最大之援交網站資料庫被黑客入侵, 原本只有少數付費VIP 才看到的援交少女資料, 連日不斷地瘋狂轉載至高登討論區. 不少網民下載後再分享至其他網站.

流出的資料除相片及交易價格外, 亦有嫖客之食評及wechat對話記錄.

[img]http://i61.tinypic.com/2vdk0hw.jpg[/img] 

[img]http://i61.tinypic.com/2ebg9y0.jpg[/img] 

[img]http://i59.tinypic.com/33c2lp5.jpg[/img]
[img]http://i58.tinypic.com/vcugeb.jpg[/img]
[img]http://i60.tinypic.com/2echgg4.jpg[/img]
[img]http://holland.pk/oxp3vw0t[/img]
[img]http://holland.pk/cgoj01nr[/img]
[img]http://i.na.cx/166M9.jpg[/img]

[img]http://i.na.cx/g9O74.jpg[/img]

[img]http://i.na.cx/nknZ0.jpg[/img]

[img]http://i.na.cx/uB4J9.jpg[/img]

[img]http://i.na.cx/55wRw.jpg[/img] 

[img]http://holland.pk/izy8tq23[/img] 

[img]http://holland.pk/wifzohsq[/img] 

[img]http://holland.pk/s6rknj2h[/img] 

[img]http://holland.pk/q4po5tg0[/img] 

[img]http://holland.pk/368kcwlq[/img] 

[img]http://holland.pk/0ox247y1[/img] 

[img]http://holland.pk/6suq0itc[/img] 

[img]http://holland.pk/aceyjrs3[/img] 
[img]http://upload.pmp4.net/g/20140718210022fm1o2.png[/img] 
[img]http://upload.pmp4.net/g/20140718210025e21a1.jpeg[/img]

[img]http://i.imgur.com/zV0fpvi.jpg[/img] 
[img]http://i.imgur.com/IH2KJn5.png[/img] 
[img]http://i.na.cx/o8WS8.png[/img]
[img]http://i.na.cx/84nN3.png[/img] 

[img]http://i.na.cx/2OZ8n.png[/img]

[img]http://i.na.cx/29S8D.png[/img]
[img]http://i.na.cx/1w450.png[/img] 
[img]http://i.na.cx/2e6U7.png[/img]
[img]http://i.na.cx/4381q.png[/img]
https://www.dropbox.com/sh/phpbdc5sgfl3j4x/AABF7kbOhTXg-zYpxR6KiHWwa 

https://www.dropbox.com/sh/7e1yt2riryjpv9v/AABC8is8PQccTDKSMr5m_DZga 

https://www.dropbox.com/sh/er17ml968coaafg/AAAsa1CztYURDVSclkDROo8-a

[IMG]http://i.minus.com/ipVHtjQ6qCXwB.gif[/IMG]
[IMG]http://i.minus.com/ipVHtjQ6qCXwB.gif[/IMG]
[IMG]http://i.minus.com/ipVHtjQ6qCXwB.gif[/IMG]
[IMG]http://i.minus.com/ipVHtjQ6qCXwB.gif[/IMG]

No comments:

Post a Comment